ภูมิ จบวิศวะไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา ก็เพราะอยากให้ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกปิดกั้นด้วยเงิน ทุกคนสามารถหาความรู้ได้ฟรี ไม่มีขอบเขต อยากให้สิ่งนี้เป็นบรรทัดฐานของสังคม