ภูมิ จบวิศวะไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ทำงานเป็นวิศวกรออกแบบ สอนพิเศษเป็นอาชีพเสริม Youtube : TUENONG ติดต่องาน : tuenong.th@gmail.com